Асоциация

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) е гласът на растителнозащитната индустрия в България. Наши членове са дъщерни фирми и търговски представителства на световните лидери в разработването, производството и предлагането на качествени и иновативни продукти за растителна защита в България – БАСФ, БАЙЕР, ДАУ, ДЮПОН, КЕМТУРА, МОНСАНТО, СИНДЖЕНТА, МАКТЕШИМ АГАН и ЕФТИМИАДИС и СУМИ АГРО.

АРИБ е член на Европейската асоциация за растителна защита (ECPA). Заедно работим за прилагането на Европейската политика и законодателство в България, които насърчават изследователската дейност и иновациите, подпомагат индустрията да се развива ефективно, защитават интелектуалната собственост и поощряват въвеждането на нови технологии и практики.

Ние вярваме в необходимостта от хармонизиране на Българското законодателство с Европейското и прилагането на Европейската политика по отношение на продуктите за растителна защита в България. Убедени сме в ползите, които това ще допринесе за българските земеделци, изправени пред нарастващите изисквания за опазване на околната среда, социалните и икономически трудности.

гр. София 1408, ул. „Балша“ №1, блок 9, офис 801

тел/факс: +359 2 953 27 02

Партньори

BASF Bayer Dow Dupont KN Sygenta