За Нас

„Скалар еко“ ЕООД е фирма, развиваща се в сферата на дейностите с отпадъци.

 

Съвместно с асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) и Скалар еко, през пролетта на 2014 стартира пилотен проект за създаване на система за събиране на употребени пластмасови опаковки от пестициди. В районите на Добрич, Силистра, Русе, Варна и Разград и е първа стъпка в посока на организиране на реално управление на празните опаковки от пестициди.

В разширяването на системата през 2015 г. се включват и областите Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Търговище, Шумен, Враца, Монтана, Видин, Бургас.

През 2016 год. системата ще обхване и останалата част от страната:

Областите Ямбол, Сливен, Стара Загора, Хасково, Пловдив , Пазарджик, Кърджали, Смолян, Благоевград, Кюстендил, Перник и София.

Нашата цел е предлагане на професионална и напълно съобразена с Българското и Европейско законодателство услуга на нашите клиенти, свързана със събирането на опаковки от препарати за растителна защита.

Дружеството притежава:

 

1. Разрешително за дейности с опасни отпадъци – издадено от Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.Плевен.
линк с прикачен документ

2. Разрешително за дейности с опасни отпадъци – издадено от Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.Русе.
линк с прикачен документ

3. За целите на своята дейност Дружеството е обособило площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци и предаване за последващо рециклиране.
– линк с прикачен договор с ЕСМОС

 

 

В „СКАЛАР ЕКО” ЕООД работи екип от опитни специалисти, отлично запознати с българската екологичната нормативна уредба.

Успешният опит до момента и натрупаните в тази връзка специфични знания и умения на членовете на екипа ни са гаранция за качеството на предоставяната услуга.