Скалар еко ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-3.001-0636-C01/21.08.2017г. “Повишаване на конкурентоспособността и капацитета за производство и постигане на устойчив растеж на Скалар Еко ЕООД, чрез изпълнението на мерки за енергийна ефективност”
Събитието се проведе на 22.06.2018г. от 11:00 часа в Конферентна Зала на Бизнес Парк в гр. Русе